Reino Mäkinen perusti oman yrityksen elokuussa 1962

Jyväskylään Ilmarisenkadulle. Yrityksen nimeksi tuli

Mainos-somistus Reino Mäkinen.

Mainostoimistossa tehtiin silkkipainotöitä, mainoskilpiä,

tekstauksia, lehtimainoksia sekä näyttelyitä.

Työmenetelminä tuolloin olivat sivellintekstaus, sablona-

maalaus ja silkkipainotekniikka.

Yrityksen nimi vaihtui 1973, josta lähtien se on ollut Mainos-Mäkinen.